ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Прогнозування розвитку територій – це зменшення ризиків шляхом передбачення негативних наслідків під час прийняття управлінських рішень на державному регіональному та місцевому рівні. Цю важливу проблематику на ІІ Міжнародний BIM-форум “BIM2UKRAINE. STEP2” розкрив Станіслав ДЬОМІН, керівник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. Він базово розповів про Національну інфраструктуру геопросторових даних, яка формується як складова Національної інформаційної інфраструктури України та спрямована на удосконалення системи забезпечення потреб у всіх видах географічної інформації.

У презентації Станіслав окреслив взаємодію баз геопросторових даних НІГД. Аби забезпечити мету досягнення інтероперабельності, передбачена інтеграція програмних комплексів різної спрямованості у форматах відкритих даних. Структура та компоненти НІГД підтримують увесь комплекс уніфікованих регіональних, галузевих і міжгалузевих інформаційних систем, ґрунтуються на GIS-технологіях, використовують та виробляють уніфіковані геоінформаційні ресурси із застосуванням єдиної цифрової топографо-геодезичної основи та єдиної системи технічних регламентів, стандартів, класифікаторів і кодифікаторів даних.

ІНШІ НОВИНИ