УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ. ЧАСТИНА 2.

Міжнародний досвід перевірив часом позитивний вплив індустріальних парків на економіку, залучення нових інвестицій, регіональний розвиток, збільшення зайнятості населення, а також швидке впровадження інновації. За даними UNІDO (міжнародна організація, яка займається виробленням стратегії економічного розвитку країн з транзитною економікою) у світі працює понад 15 000 індустріальних парків. Сучасні ІП забезпечують щорічне збільшення макропоказників багатьох держав світу.

Ми продовжуємо спеціальну серію публікацій і сьогодні висвітлюємо успішний міжнародний досвід.

США.

Найбільший у світі індустріальний парк площею 43 тис.га побудований у США. Це — Tahoe-Reno Industrial Center (TRIC). Компанії Tesla та Panasonic побудували в ньому найбільший завод з виробництва літій-іонних акумуляторів — Gigafactory 1, в який інвестовано близько $5 млрд. Серед інших резидентів парку є такі компанії, як Google, Wal-Mart та Switch.

TRIC функціонує як державно-приватне партнерство, в якому приватні власники побудували необхідну інфраструктуру. Водночас вказані витрати на інфраструктуру місцева влада має згодом повернути.

БІЛОРУСІЯ.

В Білорусії виробники в індустріальних парках можуть бути звільнені на десять років від сплати корпоративного податку, податку на нерухомість та земельного податку. На наступні десять років застосовується половинна ставка цих податків. Серед інших стимулів – звільнення від імпортного ПДВ та мита на обладнання та комплектуючі, пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб (працівників), пільги за соціальними внесками та звільнення від обов’язкового продажу валютної виручки.

Білорусь у 2006 р. створила інноваційний парк “Парк високих технологій” (ПВТ). Цей парк задуманий як віртуальний, відтак, його резидентами можуть стати ІТ-компанії, що зареєстровані в будь-яку населеному пункті Білорусі. Крім того, парк має й фізичний кластер з бізнес-інкубатором та необхідною інфраструктурою для роботи у Мінську.

Резиденти ПВТ можуть звільнятися від усіх корпоративних податків, включаючи податок на додану вартість, податок на прибуток, а також митних зборів. Індивідуальний прибутковий податок для співробітників компаній – резидентів парку має фіксовану ставку.

Є випадки,коли для працівників компаній – резидентів ПВТ, пропонуються пільгові житлові програми для запобігання відтоку кадрів за кордон: повна або часткова компенсація оренди житла, будівництво нового житла за пільговими умовами, в тому числі іпотека.

ПОЛЬЩА.

В Польщі на території понад 14 спеціальних економічних зон (СЕЗ) функціонує понад 76 індустріальних та технологічних парків. Відповідне законодавство, що регулює діяльність таких зон, було розроблено ще в 1994 році. Перша спеціальна економічна зона в Польщі була створена в 1995 р. (Mielec SEZ). Передумовами її створення стали: безробіття в регіоні на рівні 20 % та надлишок виробничих фондів реорганізованого підприємства PZL Mielec. Вже у 2001 р. це дозволило створити більше 5,6 тис. робочих місць. Всі інші польські СЕЗ були засновані у другій половині 1990-х рр., завдяки чому протягом наступних 10 років реальний ВВП країни зріс на 50 %, а експорт збільшився майже втричі.

В Польщі виробники в індустріальних парках, розташованих в СЕЗ, можуть отримати звільнення від сплати корпоративного податку або податку на доходи фізичних осіб, часткове звільнення від податку на майно. Крім того, в Польщі може бути підтримка створення нових робочих місць – розмір залежить від проекту та може сягати 15,6 тис. злотих (4 тис. дол. США) за одне робоче місце. Також підтримуються навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації персоналу – максимальна сума компенсації може сягати і 70 %.

ЧЕХІЯ.

Чехія впровадила державну програму розвитку індустріальних парків у 1998 р. Протягом 7 років було створено близько сотні індустріальних парків, інвестори вклали в нові виробництва понад 9 млрд євро, створили понад 70 тис. робочих місць.

У Чехії виробники в індустріальних парках за різними програмами можуть отримати звільнення від сплати корпоративного податку на строк до 10 років та на 5 років звільнення від податку на майно.

Крім того, держава може надати гранти до 300 тис. крон (12 тис. дол. США) за створення нового робочого місця на території індустріального парку.

ТУРЕЧЧИНА.

У 2002-2016 рр. в Туреччині було створено 284 індустріальні парки або так звані організовані промислові зони. За цей період промпарки були створені та функціонують практично в усіх регіонах країни з різним рівнем економічного розвитку та розглядаються інвесторами як одні з найбільш інвестиційно привабливих серед інших країн Близького Сходу.

Індустріальні парки стали важливим інструментом залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у Туреччину. За період 1995-2017 рр. понад 80 % ПІІ в країні були зосереджені саме в них. Наразі в індустріальних парках Туреччини діють більше 45 тис. компаній резидентів, які створили близько 900 тис. робочих місць. А у 2013 р. Туреччина повністю “погасила” свою заборгованість перед МВФ. Однак турецька влада надалі зацікавлена в будівництві індустріальних містечок в різних провінціях країни, які будуть сприяти зростанню економіки.

Поряд з індустріальними в Туреччині успішно функціонують й технологічні парки, принциповою відмінністю яких є акцент на підтримці науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) з метою доведення наукових ідей до стадії промислового зразка та їх подальшої комерціалізації. Це досягається створенням на території технопарків бізнес-інкубаторів, у яких відповідні ідеї у сфері високих технологій проходять всі етапи розвитку: від задумки до масового виробництва конкурентоспроможної продукції на світовому ринку.

За матеріалами: unido.org; business.ua; nv.ua; zn.ua; dspace.tneu.edu.ua: Економічний аналіз: зб. наук. праць – Галасюк В. Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні.

ІНШІ НОВИНИ